VERBETEREN VAN RE-INTEGRATIEBEGELEIDING BIJ PRAKTISCH GESCHOOLDE WERKNEMERS.

Leer meer over hoe u, als professional op het gebied van arbeid en gezondheid, praktisch geschoolde werkenden met een chronische ziekte beter kunt ondersteunen bij werkbehoud en terugkeer naar werk en meld u nu aan voor dit webinar.

In het webinar bespreken we de volgende thema’s en geven we handvatten voor toepassing in de praktijk:

  1. Omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden
  2. Rekening houden met inadequate ziektepercepties
  3. Het betrekken van naasten bij re-integratie

De belangrijkste leerdoelen van het webinar:

  1. De deelnemer kent het onderscheidt tussen verschillende ziektepercepties en weet hoe hierop te interveniëren.
  2. De deelnemer weet dat bij het begeleiden van re-integratie van werkenden het zinvol kan zijn de naaste(n) te betrekken.
  3. De deelnemer is zich bewust van de gevolgen van het hebben van beperkte gezondheidsvaardigheden.
  4. De deelnemer weet hoe beperkte gezondheidsvaardigheden herkend kunnen worden.
  5. De deelnemer weet in de communicatie aan te sluiten op werknemers met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Accreditatie (toegekend)
Sociaal geneeskundigen (AbSg)